Users
7.276
Número de usuarios activos febreiro 2023
Use
62.363
Número de usos febreiro 2023
Users
114.553
Número de usos acumulados ano 2023
Clock
10 minutos
Tempo medio de viaxe en bicicleta
Bike
230
Número de bicicletas dispoñibles na rúa, febreiro 2023
Bike road
13,81
Uso medio por bicicleta eléctrica por día en febreiro 2023
Two points
187.089
Km percorridos en bicicleta ao mes
Mantenaince
16
Media de bicicletas reparadas ao día
Estacións
35
Número de estacións operativas en febreiro 2023
Web Users
-
Visitas web mensuais
Twitter
-
Seguidores en Twitter
Facebook
-
Seguidores en Facebook
Instagram
-
Seguidores en Instagram
Estación
Praza de Pontevedra
11.721 usos
Estación
Plaza de tabacos
8.465 usos
Estación
Casa del Agua
7.673 usos