Users
6.500
Número de usuarios activos
Use
52.190
Número de usos xaneiro 2023
Users
309.806
Número de usos acumulados
Clock
10 minutos
Tempo medio de viaxe en bicicleta
Bike
514
Número de bicicletas
Bike road
12
Uso medio por bicicleta eléctrica por día
Two points
150.000
Km percorridos en bicicleta ao mes
Mantenaince
16
Media de bicicletas reparadas ao día
Estación
32
Número de estacións operativas
Web Users
-
Visitas web mensuais
Twitter
-
Seguidores en Twitter
Facebook
-
Seguidores en Facebook
Instagram
-
Seguidores en Instagram
Estación
Praza de Pontevedra
61.907 usos
Estación
Casa del Agua
46.628 usos
Estación
Porta Real
40.445 usos