Users
2.000
Número de subscritores
Use
-
Número de usos mensuais
Users
-
Número de usos acumulados
Clock
-
Tempo medio de viaxe en bicicleta
Bike
514
Número de bicicletas
Bike road
-
Uso medio por bicicleta por día
Two points
-
Km percorridos en bicicleta ao mes
Mantenaince
-
Media de bicicletas reparadas ao día
Estación
55
Número de estacións
Web Users
-
Visitas web mensuais
Twitter
-
Seguidores en Twitter
Facebook
-
Seguidores en Facebook
Instagram
-
Seguidores en Instagram
Estación
Rúa e número
-
Estación
Rúa e número
-
Estación
Rúa e número
-